Confidentialitate

Politica privind confidentialitatea si prelucrarea datelor cu caracter personal

Termeni si conditii de utilizare 

Acest site Web este administrat in România de către sau din partea SC Vabro Retail SRL cu sediul social in Romănia, Municipiul Ploiești, Str. Afinelor, Nr. 11 Bis, județul Prahova, având C.U.I RO 16871191, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J29/2231/2004, telefon 0244 434 003, fax 0244 434 167, e-mail office[at]vabro.ro

Această politică se aplică în cazul informațiilor dumneavoastră cu caracter personal, informații care sunt colectate și utilizate de către noi.

Politica de confidențialitate

S.C. VABRO RETAIL S.R.L în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.horseman.ro respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care se aplică prezenta Politică de confidențialitate. Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Politicii de confidențialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la aceasta si reprezintă întreaga înțelegere dintre părti.

S.C. VABRO RETAIL S.R.L își rezervă dreptul de a schimba și actualiza in orice moment conținutul website-ului www.horseman.ro precum și Politica de confidențialitate fără niciun fel de notificare prealabilă. De aceea vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

Prelucrarea datelor cu caracter personal.
Prin date cu caracter personal se ințeleg orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitații sale fizice, fiziologice, psihice, economice sau culturale.

INFORMARE PRIVIND APLICAREA „GDPR” ÎN CADRUL VABRO RETAIL SRL SRLAvând în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date şi abrogarea Directivei 95/46/CE, SC Vabro Retail SRL SRL doreşte să işi asume angajamentul cu privire la respectarea legislației aplicabile domeniului datelor cu caracter personal astfel încât să ne bucurăm în continuare de încrederea dumneavoastră.

Prezenta informare se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale:

 • partenerilor noștri comerciali, clienți/ potențiali clienți
 • vizitatorilor și utilizatorilor site-ului nostru comercial

Această notă de informare este detalierea a cum, când și de ce vă prelucrăm datele cu caracter personal atunci când:

 • creați un cont, faceți o comandă
 • când vizitați website-ul nostru sau aveți interacțiuni cu noi
 • achiziționați un produs existent în magazinul virtual Horseman.ro
 • când aplicați pentru un post în cadrul Vabro Retail SRL
 • condițiile în care le putem dezvălui altora
 • cum le păstrăm în condiții de siguranță

Vabro Retail SRL va interacționa cu dumneavoastră în mediul online.

Dacă aveți orice întrebare privind modalitatea în care vă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal:

– vă puteți adresa Responsabilului cu Protecția Datelor Vabro Retail SRL la adresa de e-mail dpo[at]vabro.ro

–  ne puteți contacta prin poştă la adresa:  SC Vabro Retail SRL, Ariceștii Rahtivani, DN 72, Km 8, jud.Prahova, cod postal 107025, in atenția Responsabilului pentru protecția datelor.

OBȚINEM DATELE CU CARACTER PERSONAL ÎN MOD DIRECT

Vabro Retail SRL obține date cu caracter personal (adică orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă) direct de la dumneavoastră astfel:

 • Dacă sunteți client Vabro Retail SRL în magazinul nostru virtual Horseman.ro, vom obține datele dumneavoastră de contact (cum ar fi numele, prenumele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon), date rezultând din efectuarea unei comenzi pe website. Dacă sunteți client in magazinul virtual Vabro Retail SRL Horseman.ro vă putem solicita ocazional să împărtăşiți cu noi sugestii sau opinii pentru a îmbunătăți serviciile noastre şi maniera de prezentare a acestora.
 • Când aplicați pentru posturi disponibile în cadrul Vabro Retail SRL

Vabro Retail SRL înregistrează numai informațiile cu caracter personal oferite voluntar de către dumneavoastră.

Prin completarea datelor in formularele utilizate de Vabro Retail SRL dumneavoastră declarați și acceptați ca datele personale să fie incluse in baza de date Vabro Retail SRL și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopurile menționate în prezenta informare.

Prin activitatea desfășurată nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (origine rasială sau etnică, opinii politice, convingeri religioase, convingeri filozofice, sănătatea, viața sexuală, apartenența la un sindicat) cu excepția cazului în care:

 • suntem obligați să facem acest lucru prin lege
 • în cazul în care ne-ați furnizat consimțământul dumneavoastră explicit

PUTEM OBȚINE DATE CU CARACTER PERSONAL ÎN MOD AUTOMAT

Putem identifica datele dumneavoastră cu caracter personal (cum ar fi adresa de IP) care rezultă din folosirea aplicațiilor de monitorizare a traficului web, ex: google analytics.

PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL ÎN SCOPURI DETERMINATE

Vabro Retail SRL prelucrează date cu caracter personal în scopuri determinate.

Astfel, în funcție de relația existentă între dumneavoastră şi Vabro Retail SRL, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate:

 • dacă avem consimțământului dumneavoastră;
 • dacă sunt necesare pentru încheierea şi desfăşurarea relațiilor contractuale;
 • dacă sunt necesare ca Vabro Retail SRL să îndeplinească obligații legale;
 • dacă există interese legitime ale Vabro Retail SRL care nu prevalează drepturilor şi libertăților dumneavoastră fundamentale.

Mai exact, Vabro Retail SRL poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal dacă avem consimțământul dumneavoastră pentru:

–    administrarea, imbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul nostru;
–   informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor inclusiv validarea, expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la Bunurile și/sau serviciile achiziționate;
–    reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a produselor/ serviciilor, desfășurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor de produse/ servicii și a comportamentului consumatorului;
–    participarea la concursuri;
–    activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-ul www.horseman.ro), efectuarea intervenției de service, înlocuiri de produse;
–    cercetări de piață;
–    urmărirea datelor de vânzări;
–    activități de recrutare, respectiv transmiterea candidaturii dumneavoastră pentru unul dintre posturile disponibile în cadrul Vabro Retail SRL utilizând site-urile de specialitate, ex: Best jobs, Ejobs etc.

–    în scop probatoriu în legătură cu activitățile de mai sus și de arhivare.

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se realizează în baza consimțământului, veți avea posibilitatea de a vă oferi consimțământul, de a refuza acordarea consimțământului sau de a vă exprima la un moment ulterior consimțământul. În acest sens, înțelegeți că Vabro Retail SRL vă va putea contacta până la momentul la care vă veți exercita opțiunea cu privire la consimțământ.

PRELUCRĂM URMĂTOARELE CATEGORII DE DATE

Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

Pentru activități comerciale de vânzări online pe website-ul www.horseman.ro, de produse/ de servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări,  administrarea conturilor clienților, cercetare/ studii de piață, statistică:
–   nume, prenume, adresa (domiciliu/ reședintă), e-mail, adrese de livrare.

Pentru administrarea, imbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.horseman.ro:

–    nume, prenume, adresă (domiciliu/ resedința), e-mail, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului
–    locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informații în legătură cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit website-ul www.horseman.ro, alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookies.

Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a produselor/ serviciilor, desfășurarea companiilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative)
–    nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședinta).

Pentru activități de post-vânzari, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite de Horseman.ro:
–    nume și prenume, telefon/ fax, e-mail, adresă (domiciliu/ reședintă), alte date care rezultă din evaluarea produselor de către clienți. În scop probatoriu în legătură cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.

Pentru activități de recrutare:

–    nume și prenume, telefon, e-mail, adresă, datele și documentele dumneavoastră le vom utiliza exclusiv pentru prelucrarea cererii dumneavoastră, respectiv pentru a identifica un post corespunzător disponibil în cadrul Vabro Retail SRL.

Acestea sunt stocate, sunt protejate împotriva accesului neautorizat și prelucrate în conformitate cu legislația în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

PUTEM  DEZVĂLUI DATE CU CARACTER PERSONAL UNOR TERȚE PĂRȚI

Pentru a facilita desfășurarea activităților în legătură cu scopurile prelucrării detaliate anterior, comunicăm aceste date către terți, incluzând partenerii Vabro Retail SRL cu care aceasta se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată/ bancare, telemarketing sau alte servicii,  furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a  Bunurilor și Serviciilor noastre, asiguratori.
Prin completarea formularului de comandă pe Site a datelor personale, Cumpărătorul își exprimă expres consimțământul ca persoanele juridice cu care Vabro Retail SRL a încheiat parteneriate în vederea livrării produselor comandate (respectiv SC Urgent Cargus SRL, SC Fan Courier Express SRL) să aibă acces la datele cu caracter personal ale cumpărătorului.
Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și in limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

GARANTĂM DREPTURILE CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, Vabro Retail SRL garantează respectarea drepturilor dumneavoastră:

 • de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea Vabro Retail SRL că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare (dreptul de acces, Art.15);
 • de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete, care se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete (dreptul la rectificare, Art.16);
 • de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori adică dreptul de a vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale (dreptul la ștergerea datelor ”dreptul de a fi uitat”, 17);
 • de a solicita restricționarea prelucrării datelor care se aplică în cazul în care (1) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (2) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (3) Vabro Retail SRL nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (4) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră (dreptul la restricționare a prelucrarii, Art.18);
 • dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, Art.20);
 • de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea, dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță (dreptul la opozitie, Art.21);
 • de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, Art.7).
 • de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, Art.77).

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. De exemplu dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prelevează față de interesele dumneavoastră. Va trebui să vă dovediți identitatea și să ne oferiți alte detalii care să ne ajute să răspundem cererii dumneavoastră.

Nu vom percepe o taxă pentru a răspunde cererii dumneavoastră cu excepția cazului în care acest lucru este permis prin lege și in cazul în care se percepe o astfel de taxă aceasta va fi rezonabilă și proporțională cu cererea dumneavoastră.

Cu excepția dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, conform drepturilor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise:

–  vă puteți adresa Responsabilului cu protecția datelor Vabro Retail SRL la adresa de e-mail dpo[at]vabro.ro

–    ne puteți contacta prin poştă la adresa:  SC Vabro Retail SRL, Ariceștii Rahtivani, DN 72, Km 8, jud.Prahova, cod poștal 107025, în atenția Responsabilului pentru protecția datelor.

NU PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE COPIILOR

Vabro Retail SRL nu permite prelucrarea datelor persoanele ale clienților care nu au împlinit 16 ani. În procesul de creare a contului de plasare a comenzii în magazinul online clienții trebuie să confirme faptul că au împlinit 16 ani.

PĂSTRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL PE O PERIOADĂ LIMITATĂ

Vabro Retail SRL va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescripție aplicabile sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil) sau în scop probatoriu.
Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru efectuarea de statistici, îmbunatațirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.

DEȚINEM MĂSURI REZONABILE DE ASIGURARE A SECURITĂȚII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal la sediul companiei sau pe serverele Vabro Retail SRL aflate pe teritoriul României.

Vabro Retail SRL depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

Pentru și mai multe detalii puteți consulta baza legală:

– Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția).

–   Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Pentru informații suplimentare, vă invităm să consultați și documentul Termeni legali.

Vă rugăm să consultați periodic pagina dedicată Politicii privind confidentialitatea si prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a fi la curent cu noile modificări.

MODULELE „COOKIE” ȘI SEMNALIZATOARELE WEB

Utilizăm module „cookie” pentru anumite zone ale site-ului nostru Web. Modulele „cookie” sunt fișiere care stochează informații pe unităţile de hard disk sau browsere.

Ele permit acestui site Web să recunoască dacă l-ați mai vizitat înainte. Modulele „cookie” ne permit să aflăm care secțiuni ale acestui site Web sunt cele mai populare, deoarece putem vedea ce pagini accesează vizitatorii și cât timp petrec pe acestea. Studiind aceste informații putem adapta mai ușor acest site Web pentru a se potrivi necesităților dumneavoastră și va putem oferi o experiență de utilizare mai personalizată. De exemplu, modulele „cookie” ne permit să ne asigurăm că informațiile afișate la următoarea dumneavoastră vizită pe acest site Web se vor conforma preferințelor dumneavoastră.

Puteți configura browser-ul pentru a accepta toate modulele „cookie”, pentru a respinge toate modulele „cookie” sau pentru a vă anunța în momentul în care este trimis un modul „cookie”. Fiecare browser este diferit, deci verificați meniul „Ajutor” al browser-ului dumneavoastră pentru a afla cum să modificați preferințele privind modulele cookie. De exemplu, în Microsoft Internet Explorer, puteți șterge sau dezactiva module cookie selectând „Tools/Internet Options” (Instrumente/Optiuni Internet) și revizuind setările de confidențialitate sau selectând „delete cookies” (ștergere module cookie). Rețineți totuși ca acest site este proiectat pentru a funcționa utilizând module cookie și că dezactivarea acestora poate afecta utilizarea acestui site Web şi vă poate împiedica să beneficiați de acesta în totalitate.

Noi nu facem schimb de module „cookie” cu niciun site aparținănd unei terțe părți și cu niciun furnizor extern de date.

Acest site Web și comunicațiile generate din utilizarea și/sau înregistrarea pe acest site Web, cum ar fi de exemplu, e-mailurile promoționale, pot conține imagini electronice cunoscute sub numele de „semnalizatoare Web”. In general, semnalizatoarele Web funcționează împreună cu modulele cookie și le putem utiliza împreună cu acestea pentru (de exemplu):
– a număra vizitatorii acestui site Web;
– a vedea dacă ați dat curs unui e-mail sau dacă ați făcut click pe un link, de exemplu, atunci când aceasta este o condiție pentru a vă înscrie intr-o competiție;
– a afla cât de eficientă a fost o campanie de marketing sau o competiție;
– a stabili nivelurile de interes pentru anumite elemente sau aspecte ale acestui site Web sau pentru anumite produse și servicii disponibile pe acest site Web;
– a evalua dacă reclamele sau competițiile generează vânzări; sau
– a înțelege cât de popular este un produs sau un serviciu și modul în care nivelurile de interes variază de la un anumit produs sau serviciu Vabro Retail SRL la altul.

Vabro Retail SRL este operator autorizat de date cu caracter personal.